Miljø.

Naturens mangfold er jordens rikdom.

Naturens mangfold er nesten uten grenser. Fra encellede vesener til hvaler på flere hundre tonn. Her finnes fugler og fisker i alle fasonger. Duftende, fargerike blomster, summende, stikkende insekter og en hærskare av bakterier, sopp og mikroorganismer. Mennesket deler jordkloden med millioner av andre arter. Hva er hensikten med alt dette mangfoldet? Og er det så farlig om noe går tapt? For det er et faktum at mye går tapt. Over 100 av jordas arter forsvinner trolig hver dag, og mange flere står i faresonen.
Det finnes mange gode grunner for å ta vare på naturens mangfold. Begrunnelsene kan grovt sett deles i tre grupper:

Økologiske argumenter

Et hovedargument er at mangfoldet av arter er livsnødvendig for å opprettholde økologiske systemer og prosesser. Ulike organismer inngår i forskjellige næringskjeder og næringsnett i naturen og er avhengige av hverandre for å overleve. Samspillet mellom de mange plante- og dyreartene er finstemt slik at utryddelse av en art kan få konsekvenser for andre arter høyere oppe i næringskjeden. Et eksempel på brudd i næringskjeden så vi da stammen av norsk vårgytende sild ble nedfisket på 1960-tallet. Dermed ble næringsgrunnlaget for lunde-fuglen borte, og bestanden ble mer enn halvert.

Samspillet mellom ulike arter er drivkraften i økologiske prosesser. Det yrende mangfoldet i jordbunnen med bakterier, sopp og ulike smådyr spiller en avgjørende rolle for nedbryting av dødt materiale og danning av nytt jordsmonn. Insektene spiller ellers en nøkkelrolle i bestøvningen av en del plantearter, mens rovdyr og parasitter sørger for å regulere bestanden av flere andre arter. Alle arter har sin funksjon og nisje i naturen og kan ikke nødvendigvis erstattes om de skulle forsvinne.

Mangfoldet innenfor en art og mellom arter utgjør også en «livsforsikring» dersom miljøforholdene endres. Er artsmangfoldet og det genetiske mangfoldet stort, er sjansene større for at noen vil klare seg under nye livsbetingelser.
Nytteargumenter

Naturens mangfold har direkte nytteverdi for mennesket både i matproduksjon og når det gjelder medisiner, klær, brensel og råstoff. Tusenvis av dagens medisiner kommer opp-rinnelig fra ville planter. Kjente eksempler er hjertemedisin fra revebjelle, morfin fra opiums-valmue og salicylsyre fra hvitpil. Bare fem prosent av verdens planter er hittil undersøkt med hensyn på medisinsk bruk. I kampen mot kreft, aids og andre sykdommer utgjør de ville vekstene en viktig ressurs.

Mangfoldet av dyr og planter er også kilde til mat for mennesket. Av omtrent 400 000 kjente plantearter kan 80 000 brukes som -næringskilde. Verdens matforsyning er i dag basert på bare et fåtall av disse artene, og utstrakt planteforedling har redusert variasjonen i arvematerialet. Den genetiske variasjonen i viltvoksende planter er viktig i videre planteforedling.

Naturens mangfold gir oss også mange ulike produkter som tømmer, fibrer, fargestoffer, oljer osv. som benyttes i industriell virksomhet. Sysselsettingen her til lands i både fiskeri, skogbruk, landbruk og oljevirksomhet er basert på bruk av naturens mangfold av biologiske ressurser.
Etiske og estetiske argumenter

Ut fra etiske betraktninger kan det stilles spørsmål om med hvilken rett vi kan utrydde andre arter. Mange vil hevde at naturen med alle dens livsformer har en egenverdi hvor alle -arter har like stor rett til liv. Dette gjør at mennesket ikke har rett til å ekspandere på bekostning av andre. Tvert imot burde vi som «nykommere» her på kloden, med en svært kort historie sammenlignet med de fleste dyre- og plantearter, vise respekt og ansvar for andre arter.

Etisk og moralsk sett har mennesket også et ansvar for å videreføre klodens ressurser i best mulig stand til kommende generasjoner. Vi har ingen rett til å frata framtidige genera-sjoner de mulighetene som ligger i bruk og opplevelse av naturens mangfold.

Bevaring av naturens mangfold har også et estetiskfarger, former, lukter, lys og lyder gir rike naturopplevelser og har gjennom alle tider vært kilde til inspirasjon og kreativitet i kunsten.





Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.03 | 19:28

http://jorellas.blogspot.no Der finner du oppskriften

...
02.03 | 17:17

Hei Ellen, ja den er farlig god og her er oppskriften

FIRKLØVERKAKE:
Denne kaken smaker bare helt fantastisk! Kakebunnen: 3 egg 3 dl sukker 1 ss kakao 1 dl sterk kaffe 3 dl hvetemel 1,5 ts bakepulver ---------------- Fyll: 1 pk vaniljesaus uten koking 2,

...
02.03 | 17:02

Heisann😊har du oppskrift til kaken,den så bare så nydelig ut😉vann i munnen her😄

...
04.01 | 15:51

Duer flink

...
Du liker denne siden